Tirsdag den 21.august

Resultaterne på vandprøverne fra Holmegaardsvej Vandværk (HV) var gode.

På grund af et lavere vandforbrug på normale hverdage har vi igen sat vandtrykket lidt op. Indkobling af HV vil ske i løbet af onsdag formiddag, hvorefter vandtrykket igen vil være normalt. Alle kan således igen bruge den mængde vand de normalt forbruger og på de tidspunkter, som man ønsker. Tak fordi I sparede på vandet i de sidste 2 uger.

Mvh,

Fensmark Vandværk

  

 

Lørdag den 18.august

Tak til alle forbrugere fordi I har sparet på vandet. Vi håber, at I holder ved lidt endnu især i week-enden.

Status er, at vi nu har fået renset, desinficeret og repareret rentvandstanken på Holmegaardsvej, og vi afventer nu prøvetagning fra analysefirma. Dette kan tidligst foregå på mandag, og derefter har vi resultatet på tirsdag. Hvis alt går vel, åbner vi for vandværket på tirsdag og hæver samtidigt til normalt tryk i hanerne.

Mvh,

Fensmark Vandværk 

 

 

Søndag den 12.august, kl. 13

Resultaterne på vandanalyserne for det store Holmegaard vandværk var desværre negative. Vandværket har nu bestilt et professionelt firma til at efterse og reparere rentvandstanken. Det forventes derfor, at forsyningen ligesom på nuværende tidspunkt bliver opretholdt fra det lille Elmevej vandværk i de næste 4-5 dage.

Vandværket opfordrer derfor alle forbrugere om at spare på vandet, især i tidsrummet 06:00 - 24:00.

Udsæt derfor vask og opvask til om natten. Udelad opfyldning af bassiner.

På nuværende tidspunkt er der netop ballance med forbruget og den mængde, som værket kan levere.

Hvis forbruget øges, vil forbrugerne opleve perioder, hvor der ikke kan leveres vand.

Fra vandværkets side håber vi på forståelse for problemet og håber, at alle vil følge rådende om vandbesparelser.

Mvh,

Fensmark Vandværk 

 

 

Lørdag den 11. august, kl. 21

Elmevej vandværk kan nu netop levere den vandmængde som forbrugerne efterspørger.

Forbrugerne opfordres stadigvæk til kun at anvende vandet til at drikke og til toiletbesøg. Brug af vaske- og opvaske-maskiner og andet med stort forbrug bør ske efter midnat indtil Holmegaardsvej vandværk igen kan sættes i drift.

På grund af trykændringer i vandrørene under start/stop af udpumpning fra vandværket, kan der løsrives udfældet jern fra rørene. Vandet kan derfor forekomme at være mindre klart end normalt. Dette har ingen indflydelse på drikkevandskvaliteten; men kan måske misfarve hvidt vasketøj. Se faneblad Hyppigt stillede spørgsmål, Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?

 

 

Mindre forurening med coliforme bakterier

Lørdag den 11. august 2018

Der er i starten af ugen blevet konstateret et mindre indhold af coliforme bakterier fra vandværket på Holmegaardsvej. Forureningsgraden var ikke af en sådan karakter, at der skulle udstedes kogeforbud. Vandværket blev herefter straks lukket for udpumpning til forbrugerne og forsyningsområdet bliver i øjeblikket opretholdt fra det mindre vandværk på Elmevej. Forsyning alene fra Elmevej vandværk er årsag til, at havevanding ikke er tilladt. For at nedsætte forbruget, opfordres forbrugerne til også at vente med bassinopfyldninger, indtil vandværket på Holmegaardsvej igen er i drift.

 

For at indkredse forureningskilden, blev der i torsdags foretaget nye prøvetagninger fra værket på Holmegaardsvej og fra boringerne. Resultaterne fra disse viste fredag, at forureningen sker i rentvandsbeholderen. En undersøgelse af denne viste en mindre revne i betonkanten, som forventes, at være årsag til problemet. Fejlen er blevet udbedret, og nye målinger udtages i dag (lørdag) og resultaterne fra disse er klar på søndag.

Når resultaterne er positive, vil forbrugerne igen blive informeret omkring vandingsforbuddets ophør via en SMS. Er du ikke allerede tilmeldt SMS-meddelelsesordningen fra Fensmark Vandværk, kan dette ske under faneblad "Ledningsbrud".   

 

 

 

Formandens beretning og Referat fra Generalforsamling 2018

Formandens beretning kan downloades her.

Referat kan downloades her.

 

Generalforsamling

Fensmark Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag den 27. februar 2018, kl. 19.00 i Holmegaard Hallens festlokaler.

 

Dagsorden:

 1) Valg af dirigent

 2) Bestyrelsens beretning

 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 4) Budget for 2018 forelægges til orientering

 5) Valg af 2 til bestyrelsen

 6) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 7) Valg af intern revisor

 8) Eventuelt

 

 

Årsrapport for 2017 kan downloades her.

Budget for 2018 kan downloades her.

Information om vandkvalitet kan downloades her.

 

 

 

Undersøgelse for indholdet af pesticid, Chloridazon

Fensmark Vandværk har fået vandet undersøgt for det i pressen omtalte pesticid, Chloridazon. Resultatet viser, at der ikke er spor af det omtalte ukrudtsmiddel, som stadig flere værker er ramt af.

 

 

 

 

 

Venlig hilsen,

Bestyrelsen