Undersøgelse for indholdet af pesticid, Chloridazon

Fensmark Vandværk har fået vandet undersøgt for det i pressen omtalte pesticid, Chloridazon. Resultatet viser, at der ikke er spor af det omtalte ukrudtsmiddel, som stadig flere værker er ramt af.

 

 

Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017

Formandens beretning kan downloades her

Referat kan downloades her

 

 

Generalforsamling

Fensmark Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag den 28. februar 2017, kl. 19.00 i Holmegaard Hallens festlokaler.

 

Dagsorden:

 1) Valg af dirigent

 2) Bestyrelsens beretning

 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 4) Budget for 2017 forelægges til orientering

 5) Vedtagelse af køb af grund, hvorpå bestyrelsen bemyndiges til at igangsætte nyt vandværksbyggeri indenfor en fastsat budgetramme.

 6) Vedtagelse af budgetramme for optagelse af lån i kreditforening og bank i ejendommen Holmegaardsvej 40.

 7) Valg af 3 til bestyrelsen

 8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 9) Valg af intern revisor

 10) Eventuelt

 

Yderligere information til punkt 5, 6 og 7 i dagsorden til generalforsamlingen tirsdag den 28.02.2017:

Tillæg til punkt 5 kan downloades her

Tillæg til punkt 6 kan downloades her

Tillæg til punkt 7 kan downloades her

Låneeksempel på 1 årigt byggekredit i Kommune Kredit kan downloades her

Låneeksempel på 30 årigt lån i Kommune Kredit kan downloades her

 

Årsrapport for 2016 kan downloades her.

Budget for 2017 kan downloades her.

Information om vandkvalitet kan downloades her.

 

 

Venlig hilsen,

Bestyrelsen