Udsat Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 8. juni 2021, kl. 19.00 i Holmegaard Hallens festlokaler

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Det reviderede regnskab for 2020 forelægges til godkendelse*

 4. Budget for 2021 forelægges til orientering*

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen*

 7. Valg af intern revisor

 8. Eventuelt

 

Se Årsrapport her

Se Budget 2021 her

Se yderligere information til punkt 6 her