Formandens beretning og Referat fra Generalforsamling 2018

 

Formandens beretning kan downloades her.

Referat kan downloades her.

 

Generalforsamling

Fensmark Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag den 27. februar 2018, kl. 19.00 i Holmegaard Hallens festlokaler.

 

Dagsorden:

 1) Valg af dirigent

 2) Bestyrelsens beretning

 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 4) Budget for 2018 forelægges til orientering

 5) Valg af 2 til bestyrelsen

 6) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 7) Valg af intern revisor

 8) Eventuelt

 

 

Årsrapport for 2017 kan downloades her.

Budget for 2018 kan downloades her.

Information om vandkvalitet kan downloades her.

 

 

 

Undersøgelse for indholdet af pesticid, Chloridazon

Fensmark Vandværk har fået vandet undersøgt for det i pressen omtalte pesticid, Chloridazon. Resultatet viser, at der ikke er spor af det omtalte ukrudtsmiddel, som stadig flere værker er ramt af.

 

 

 

 

 

Venlig hilsen,

Bestyrelsen