Hvordan aflæser jeg min nye digitale vandmåler

Svar: Fensmark Vandværk udskifter over en årrække alle vandmålerne til en ny digital type.

Tryk her for at se hvordan den nye måler aflæses.

 

Hvad koster én m3 vand?
Svar: Du kan downloade Fensmark Vandværks takstblad her. Ud over priserne du finder i takstbladet skal der betales. vandafledningsafgift på 51,25 kroner per m3 incl. moms og fast årlig vandafledningsafgift 740,86 kroner incl. moms. (2017 priser)

 

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 121 liter pr. person pr. døgn (2016-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: ca. 15 dH

 

Hvor ofte skal jeg desinficere min sodastreamer?

Svar: Den CO2 der blæses ind i sodastreameren fungerer som et naturligt desinfektionsmiddel. Det vil dog være hensigtsmæssigt jævnligt at rengøre flasken der anvendes.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg konstaterer at vandet er uklart?

Svar: Uklart vand kan skyldes, at du har haft lukket for din hovedhane eller, at der er vandbrud i området. Tilmeld dig på siden Ledningsbrud så får du automatisk besked om uregelmæssigheder i forsyningen. 


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja


Må jeg bruge vand til at vande min have?

Svar: Ja; men husk at du både skal betale for vandet og miljøafgift til vandværket og vandafledningsafgift til kommunen


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja

 

Afgiver min vandhane for meget nikkel?

Svar:  TV har dokumenteret at nogle vandhaner ikke lever op til kravet om afgivelse af nikkel til drikkevandet. Man bør under alle omstændigheder undgå at drikke vand, der har stået over længere tid i vandhanen, og lade vandet løbe lidt, inden det drikkes.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Ring til vandværket på telefon 23232501


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Spørg vandværket på telefon 23232501


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Din vandmåler er kontrolleret ved opsætningen, og der bliver løbende udtaget prøver af vandmålere der er installeret


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Det er en god idé, da det er dig selv, der skal betale for et eventuelt vandspild


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Ring til vandværket på telefon 55546612. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 8-13


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Ring 55546612 eller skriv en mail til bogholderiet på kontor@fensmark-vandvaerk.dk

Opgiv: Målerstand, overtagelsesdato, gl. ejers nye adresse og navn på den nye ejer/lejer

De samme oplysninger skal meddeles til NK Forsyning A/S, Kontoret for Forbrugsafgifter, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved.